Zagrożenie: smog. Polskie miasta w światowej czołówce pod względem złej jakości powietrza

  • Post category:Miasta

14 grudnia Polskę obiegła informacja, że Kraków znalazł się na pierwszym miejscu w rankingu miast o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu w czasie rzeczywistym. W godzinach porannych krakowskie powietrze w amerykańskim indeksie jakości powietrza (US AQI) osiągnęło wartość 291. Odpowiada to piątemu, fioletowemu poziomowi zanieczyszczenia powietrza, określanego jako „bardzo niezdrowe” (przedział AQI dla tego poziomu to 201-300) [1].

smog-ranking-miast
Screen rankingu IQAir z dnia 14 grudnia 2021 (źródło: https://www.iqair.com/)

Mowa o rankingu IQAir, który obecnie uwzględnia 95 dużych miast z całego świata. Liczba miast co jakiś czas się zwiększa, ponieważ administratorzy strony otrzymują prośby o dodanie dodatkowych lokalizacji. Lista koncentruje się na dużych miastach o populacji powyżej 300 000 mieszkańców. Wartość US AQI wyświetlana dla każdego miasta w rankingu to średnia wartości ze wszystkich rządowych stacji w danym mieście, które monitorują PM2.5. Twórcy rankingu zaznaczają, że celowo priorytetowo traktują odczyty ze stacji, które mierzą akurat PM2.5, ponieważ to zanieczyszczenie powietrza jest powszechnie uznawane za najbardziej niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego [2].

We wspomnianym dniu Kraków z pewnością „zasłużył sobie” na miano miasta o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu na świecie. Cogodzinne pomiary PM2.5 i PM10 w tym dniu napawały grozą. Stężenia pyłów zawieszonych przekraczały poziomy dopuszczalne nawet pięciokrotnie. Np. na stacji monitorującej na Alei Krasińskiego najwyższą odczytaną wartością było 144,8 µg/m3 dla PM2.5 i 229,9 µg/m3 dla PM10, a średnia z tego dnia wyniosła odpowiednio 93,4 µg/m3 dla PM2.5 i 150,1 µg/m3 dla PM10. Dla przypomnienia poziom dopuszczalny dla PM2.5 wynosi 25 µg/m3, a dla PM10 50 µg/m3 [3]. Więcej o samym pyle zwieszonym oraz o indeksie jakości powietrza i poziomie dopuszczalnym, informowania i alarmowym, a także ogólnie o smogu można dowiedzieć się z >tego artykułu<.

Gdzie w Polsce najtrudniej się oddycha przez smog?

Mimo wszystko – nie w Krakowie. Polski Alarm Smogowy co roku publikuje ranking miast o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu w Polsce. Tworzone są trzy zestawienia w oparciu o następujące kryteria: najbardziej rakotwórcze powietrze (miasta o najwyższym średniorocznym stężeniu benzo(a)pirenu), najwyższe roczne stężenie pyłu PM10 oraz największa liczba dni smogowych (czyli dni z przekroczeniem dobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10, tj. 50 µg/m3). Dane, na podstawie którego powstaje ranking pochodzą z oficjalnych pomiarów ze stacji Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). Najnowszy ranking obejmuje dane z roku 2020 i co logiczne dotyczy wyłącznie miejscowości, w których prowadzone są pomiary PMŚ. W 2020 roku we wszystkich trzech klasyfikacjach „zwyciężył” Nowy Targ. Co więcej, Nowy Targ wypada najgorzej nie tylko na tle kraju. W mieście tym odnotowywane jest największe zanieczyszczenie powietrza w całej Unii Europejskiej. Warto zauważyć, że wśród miast z najgorszym powietrzem w Polsce znajdują się także miejscowości uzdrowiskowe, czyli Goczałkowice-Zdrój i Rabka-Zdrój [4].

mapa-smog-w-polskich-miastach
Ranking polskich miast z największą liczbą dni smogowych w 2020 roku (źródło infografiki: https://polskialarmsmogowy.pl/2021/12/gdzie-truja-najmocniej-smogowy-ranking-roku-2020/)

PAS prowadzi rankingi smogowych rekordzistów od 2015 roku. Od 2019 roku, w którym w życie weszła krakowska uchwała antysmogowa, z zestawień najbardziej zanieczyszczonych miast wypadł Kraków [4].

Smog nie jest obojętny dla zdrowia (i życia)

Zanieczyszczenie powietrza jest główną przyczyną przedwczesnych zgonów i chorób w Europie oraz stanowi największe środowiskowe zagrożenie dla zdrowia. Zanieczyszczeniem powietrza, które uważa się za powodujące najpoważniejsze skutki dla zdrowia ludzi, to drobny pył zawieszony (PM2.5). Według szacunków EEA  (European Environment Agency) w 2019 roku miało miejsce 307 tysięcy przedwczesnych zgonów z powodu samego PM2.5 w 27 państwach członkowskich UE. Aby umożliwić porównanie wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie ludzi w różnych regionach Europy, liczbę przedwczesnych zgonów można wyrazić na 100 000 mieszkańców (grafika poniżej) [5].

smog-w-europie
Przedwczesne zgony przypisywane PM2.5 dla krajów europejskich w 2019 r., znormalizowane według populacji. (źródło grafiki: https://www.eea.europa.eu/ims/health-impacts-of-exposure-to)

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na organizm ludzki

Poniższa infografika pochodzi z ogólnodostępnego kompendium wiedzy o smogu Krakowskiego Alarmu Smogowego – „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie. Wydanie drugie” (polecam przeczytać całe).

wplyw-smogu-na-zdrowie
Wpływ zanieczyszczeń powietrza na organizm ludzki (źródło: Krakowski Alarm Smogowy: Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie. Wydanie drugie, s.23)

Szkodliwe dla zdrowia cząsteczki PM2.5 mogą mieć różny skład. Bardzo szkodliwe są cząsteczki sadzy, nie tylko ze względu na rozmiar, ale także udział substancji organicznych i metali. Przyjmuje się, że szkodliwe oddziaływanie cząsteczek sadzy jest pięciokrotnie silniejsze niż cząsteczek PM2.5 o innym składzie [6]. W 2020 roku na konferencji w Rybniku prof. Tim Nawrot przedstawił wyniki swojego badania, dotyczącego obecności takich właśnie rakotwórczych cząstek sadzy w moczu dzieci. Rybnik co roku, w sezonie grzewczym, zmaga się z ogromnym zanieczyszczeniem powietrza. Naukowiec porównał obecność cząsteczek sadzy (ang. black carbon – w dosłownym tłumaczeniu „czarnego węgla”) w moczu 52 dzieci z Rybnika i Strasburga. Dzieci z Polski miały średnio ponad pięciokrotnie wyższe stężenie sadzy w moczu od rówieśników z Zachodu. To badanie pokazało, że cząsteczki sadzy są wytrącane z krwi do moczu. Sadza pochodząca ze spalania zwłaszcza drewna w kominkach i węgla w piecach krąży więc z krwią po całym organizmie człowieka [7].

Co więcej, na smog można być także uczulonym. W bieżącym roku lekarze z Collegium Medicum UJ w Krakowie, przy współpracy z naukowcami z AGH, udowodnili alergię na smog. Było to pierwsze takie w Polsce, i prawdopodobnie na świecie, badanie reakcji krwi na pył zawieszony [8].

Polska – kraj, w którym truje się smogiem z obojętnością

W kwestii podejmowanych działań na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce, fakty nie przemawiają na naszą korzyść. A fakty są m.in. takie:

  • W 80% polskich gmin można bezkarnie palić czym popadnie, bo nie ma realnej kontroli. Przeprowadzone w 2018 roku badania przez Polski Alarm Smogowy pokazały, że w 1/5 z gmin wiejskich nie prowadzi się żadnych kontroli, a tam gdzie nie ma straży gminnych (80% gmin w Polsce) nie ma w ogóle żadnego realnego systemu kontroli. Średnio w gminach wiejskich za spalanie śmieci wystawia się w jedynie 0,5 mandatu rocznie! Poza tym brak lub nieefektywna kontrola domowych kotłów i pieców wynika także z kilku innych czynników. PAS wylicza: niewystarczająca liczba funkcjonariuszy Straży Miejskiej, co przekłada się na długi czas reakcji; prowadzenie kontroli w sposób chaotyczny; brak sprzętu do badania uziarnienia węgla i wilgotności drewna; brak funduszy na opłaty za badanie składu próbek popiołu z pieca i niechęć do wystawiania mandatów lub zbyt niska wysokość nałożonej kary. [9]
  • Osiągnięcie wymaganych poziomów redukcji emisji pyłów i benzo(a)pirenu z sektora komunalno-bytowego, przy obecnym tempie działań, może zająć w skali poszczególnych województw objętych kontrolą od 24 do niemal 100 lat.” – alarmował w 2018 roku NIK. [10]
  • Polska oraz Bośnia i Hercegowina to jedyne dwa kraje Europy, w których w latach 2009-2018 nie osiągnięto redukcji liczby przedwczesnych zgonów, mogących być związanych z PM2.5 – dane z raportu za rok 2020, opracowanego przez European Environment Agency. [12]
  • Na początku bieżącego roku media obiegła informacja, że Polska zajmuje 1 miejsce w całej UE w spalaniu węgla w domowych piecach. Jest to wręcz deklasacja. W Polsce spalane jest bowiem 87% węgla wykorzystywanego w gospodarstwach domowych w całej Unii Europejskiej. [11]

Przed wyjściem z domu warto sprawdzić nie tylko temperaturę, ale i jakość powietrza

W Polsce poziom informowania o zagrożeniu smogiem w sezonie grzewczym jest niewystarczający. Jak wynika z badania świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski dot. jakości powietrza, przeprowadzonego w listopadzie 2020 r. dla Ministerstwa Klimatu i Środowiska, 49% mieszkańców Polski jest informowanych o ryzyku pojawienia się tzw. „smogu”. Takie komunikaty za pośrednictwem smsów dostaje 22% respondentów, a 27% jest informowana przez strony internetowe gminy, miasta i regionalne TV [13].

Warto samemu zadbać o bycie na bieżąco z aktualną jakością powietrza w mieście, w którym się akurat przebywa. Poniżej lista kilku przykładowych stron (dostępnych również w formie aplikacji na telefon), na których można sprawdzić czy i jak duży jest smog.

Jaka jest aktualna jakość powietrza? Sprawdź na:

"Smogowa czapka" - widok na Kraków od strony Wieliczki (okolice Węzła Wielickiego), październik 2021

Warto na koniec uściślić, że smog to nie tylko pyły zawieszone PM2.5 i PM10 – za które w głównej mierze odpowiadają domowe piece, kotły i kominki (na smogu w tym ujęciu skupia się ten artykuł). Upraszczając smog jest zjawiskiem kumulacji zanieczyszczeń powietrza, które występuje gdy powietrze jest znacznie zanieczyszczone oraz występują warunki atmosferyczne sprzyjające tej kumulacji. Obecnie pod kątem ochrony zdrowia monitoruje się 12 substancji: SO2, NO2, CO, benzen, ozon, PM10, PM2,5 oraz metale ciężkie: Pb, As, Ni, Cd i benzo(a)piren oznaczane w pyle PM10.

O emisjach NO2, które pochodzą głównie z ruchu drogowego, w szczególności z samochodów z silnikiem Diesla do poczytania >tutaj<.

[1] https://support.iqair.com/en/articles/3029425-what-is-aqi

[2] https://support.iqair.com/en/articles/3029346-what-determines-the-major-cities-ranking

[3] https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current/station_details/archive/400#

[4] https://polskialarmsmogowy.pl/2021/12/gdzie-truja-najmocniej-smogowy-ranking-roku-2020/

[5] https://www.eea.europa.eu/ims/health-impacts-of-exposure-to

[6] https://lovekrakow.pl/aktualnosci/jakosc-powietrza-brakuje-informacji-o-stezeniu-skladnikow-o-najsilniejszym-negatywnym-oddzialywaniu-rozmowa_40598.html?fbclid=IwAR299goUiTbJ0-VbGWr7xXWl0Onk3EgF1Yh8ERUg4no5i_Z8au07cMNjLc8

[7] https://wysokienapiecie.pl/33374-dzieci-z-rybnika-maja-wegiel-krwi-doslownie/

[8] https://biotechnologia.pl/farmacja/polscy-lekarze-po-raz-pierwszy-zbadali-reakcje-krwi-na-pyl-zawieszony-i-udowodnili-alergie-na-smog,20572?fbclid=IwAR04rTcJTy9HQxJulDrxsrvfqGfgHev-UOYZVA_KtkSrbheOwnCDKLdLInk

[9] https://krakowskialarmsmogowy.pl/2018/11/14/raport-pas-w-80-proc-gmin-mozna-bezkarnie-palic-smieciami-bo-nie-ma-realnej-kontroli/

[10] https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/dbaj-o-zdrowie-nie-oddychaj.html

[11] https://biznes.newseria.pl/news/na-polskie-domy-przypada,p115873966

[12] EEA: Air quality in Europe — 2020 report, s.111
dostęp online: https://www.eea.europa.eu//publications/air-quality-in-europe-2020-report

[13] https://www.gov.pl/web/klimat/mieszkancy-polski-gotowi-dzialac-na-rzecz-jakosci-powietrza

Dodaj komentarz